15/48 หมู่ 8 แขวงลำโพ เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 02-158-4690 ,02-150-5927-8, 089-214-6374 ,089-074-5117 Fax 02-158-4691

PROJECTS.1 ( ผลงาน และ การบริการของเรา )
 ศูนย์ให้บริการซ่อมมอเตอร์ AC , DC , TRANSFORMER , WATER PUMP    I  Project1 I  Project2  I  Project3  I  Project4  I  Project5 I  Project6 I

วิเคราะห์ปัญหา วัดค่าความต้านทานของฉนวน และขดลวดมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

งานถอด เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ หน้าไซด์งาน ถอดและติดตั้ง Alignment Motor and Pump
Rewinding Stator
 
การจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่เพื่อประกอบมอเตอร์
 
งานซ่อม อะไหล่ปั้ม มอเตอร์ และบำรุงรักษาปั้ม
OVERHAUL MOTOR & PUMP
งานถอด ประกอบ การแก้ไขปัญหา MOTOR ทุกชนิด
งานซ่อมบำรุงสำหรับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานตรวจ ทำสี ปั้ม หน้าไชด์งาน เพื่อส่งมอบงาน
 
งานติดตั้ง MOTOR BOOTTER PUMP
 
งาน REWINDING MOTOR POWER CRANE
 
TRANSFORMER (ELECTRICAL REPAIR)
 
งาน OVERHAUL MOTOR AND PUMP พร้อมปรับปรุงท่อ
เรามีการรับประกันมอเตอร์ทุกตัวที่ซ่อมเสร็จ
 
งานติดตั้ง แก้ไข Alignment Motor ,Fire Pump
 
งาน OVERHAUL MOTOR พร้อมแก้ไข
เปลี่ยนอะไหล่ ที่เสื่อมคุณภาพให้กลับมาใช้งานได้
เรามีการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นงานก่อนส่งมอบ