15/48 หมู่ 8 แขวงลำโพ เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 02-158-4690 ,02-150-5927-8, 089-214-6374 ,089-074-5117 Fax 02-158-4691

PROJECTS.3 ( ผลงาน และ การบริการของเรา )
 ศูนย์ให้บริการซ่อมมอเตอร์ AC , DC , TRANSFORMER , WATER PUMP    I  Project1 I  Project2  I  Project3  I  Project4  I  Project5 I  Project6 I

          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน

          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน
          Maintenance &Overhaul Motor                       เครน/เพาเวอร์เครน